رمز عبور را فراموش کرده ايد؟

پست الکترونيک خود را جهت بازيابي وارد کنيد

  
  

سه شنبه 28 دي ماه 1395 ساعت:
نسخه 95.06.20
IP Address: 54.204.138.206
 
دانشگاه آزاد اسلامي
توجه : دانشجويان گرامي مي توانند باپرداخت بدهي شهريه و يا صندوق رفاه، نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه امتحانات پاياني نيمسال اول 96-95 اقدام نمايند.
توجه : رعایت پیشنیازی و همنیازی و سقف واحد بر عهده خود دانشجو می باشد.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
توجه: جهت اخذ درس کارآموزي مي بايست طبق بخشنامه مربوطه به شرح ذيل اقدام نماييد: 1 - دانشجويان گروه علوم انساني با معدل زير17، مي بايست حداکثر14واحد و بالاي 17 حداکثر16 واحد بعلاوه تعداد واحدهاي کارآموزي اخذ نمايند. **************** 2- دانشجويان گروه فني مهندسي با معدل زير16، مي بايست حداکثر14واحد و بالاي 16 حداکثر 16 واحد بعلاوه تعداد واحدهاي کارآموزي اخذ نمايند. ( دانشجویان ترم آخر یعنی دانشجویانی که حداکثر24 واحد دارند می توانند کارآموزی را نیز اخذ نمایند)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود تمامی مقاطع تحصیلی: این افراد می بایست ابتدا در وب سایت واحد رامهرمز که لینک آن در همین صفحه تحت عنوان ثبت نام دانشجویان جدیدالورود می باشد،ثبت نام و سپس به واحد دانشگاهی مراجعه نمایند.زمان مراجعه جهت ثبت نام حضوری از تاریخ95/06/20 لغایت 95/07/10 درمحل ساختمان ادبیات واقع در طبقه همکف می باشد.تلفن تماس 64-43533660 مدارک لازم جهت ثبت نام : 1-عکس4*3 2-صفحه اول، توضیحات و تاهل شناسنامه 3-کارت ملی 4-آخرین مدرک تحصیلی 5-کارت پایان خدمت
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.