رمز عبور را فراموش کرده ايد؟

پست الکترونيک خود را جهت بازيابي وارد کنيد

  
  

شنبه 30 دي ماه 1396 ساعت:
نسخه 96.07.30
IP Address: 54.227.6.156
آنلاين:85
 
دانشگاه آزاد اسلامي
دانشجویان گرامی می توانند با پرداخت بدهی شهریه و یا اقساط صندوق رفاه، نسبت به اخذ کارت امتحانات نیمسال اول97-96 اقدام نمایند.
فايل: \msg_page\loginpage2.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage3.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage4.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage5.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage6.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage7.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage8.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage9.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage10.htm موجود نيست!