سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 37
جمعه 27 مهر ماه 1397
نسخه 97.06.04
 
 
زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 به شرح ذیل اعلام می گردد:
انتخاب واحد تمامی ورودی ها ورشته ها از تاریخ 97/06/10 لغایت 97/07/30 می باشد
توجه: دانشجویانی که فیش اینترنتی شهریه واریز کرده اند اما در حساب شهریه لحاظ نشده، می بایست از منوی امور مالی-پرداخت های ناموفق-بانک ملی را انتخاب و سپس بر روی دکمه کنترل با بانک کلیک نمایند تا مبلغ موردنظر در حساب شهریه اعمال گردد
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود: دانشجویان محترم می بایست پس از ثبت نام و اسکن مدارک از طریق لینک "ثبت نام دانشجویان جدیدالورود" در همین وب سایت ، با در دست داشتن مدارک زیر به محل ثبت نام واقع در محل ساختمان ادبیات از تاریخ 97/06/31 لغایت 97/07/19 مراجعه نمایند.مدارک مورد نیاز:1-اصل شناسنامه و کپی از تمام صفحات 2- اصل کارت ملی و کپی آن3-آخرین مدرک تحصیلی و کپی آن 4-اصل کارت پایان خدمت و کپی آن5- شش قطعه عکس
فايل: \msg_page\loginpage2.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage3.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage4.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage5.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage6.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage7.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage8.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage9.htm موجود نيست!